Vzpomínkové bohoslužby

01.11.2017 18:00

K připomenutí památky našich drahých zesnulých zveme na bohoslužby, které se uskuteční:

1. 11. 2017 v 18 hod. - slavnost Mučedníků a svědků Páně

2. 11. 2017 v 18 hod. - Památka zesnulých

Jména zesnulých, na něž chcete vzpomenout a která budou zapsána v obětinovém věnci, hlaste při bohoslužbách, telefonicky nebo mailem.