Novinky

Světový den modliteb

19.03.2018 18:00
19. 3. v 18 hod.: Světový den modliteb v Křesťanském kulturnímcentru. Bude představena jihoamerická země Surinam, její historie asoučasnost, život křesťanů, v závěru bohoslužba Slova, jak ji připravilykřesťansky ze Surinamu; vede farář Z. Kovalčík.

Bible pro dnešek

04.04.2018 18:00
4. 4. v 18 hod., Bible pro dnešek (Svatební hostina), Křesťanskékulturní centrum, vede farář Z. Kovalčík

Vikariátní shromáždění ve Zlíně

14.04.2018 10:00
Vikariátní shromáždění Východomoravského vikariátu ve Zlíně14. 4. v 10 hod. (velký sál), bohoslužby vede vikář L. Pliska a farář Z.Kovalčík, pak v malém sále přednáška Martina Jindry - autora knihySáhnout si do ran tohoto světa. Perzekuce a rezistence CČSH v letech1938-1945, následují zprávy z NO...

Songová liturgie

06.05.2018 11:00
6. 5. v 11 hod., songová liturgie (bohoslužba v 8 hod. se nekoná)

Svatodušní svátky

20.05.2018 09:30
Svatodušní svátky20. 5. v 9.30 hod., Hod Boží svatodušní, ekumenická bohoslužbas Českobratrskou církví evangelickou a Církví bratrskou (velký sál;bohoslužba v 8 hod. se nekoná); ve 14.30 svatodušní setkání na fařes pobožností a tradičním smažením vaječiny21. 5. v 18 hod., Pondělí svatodušní,...

Noc kostelů

25.05.2018 18:00
Noc kostelů 201825. 5. 18-21.30 hod. (Křesťanské kulturní centrum), v programuvzpomeneme památku br. faráře Luboše Svobody, člena divadlaSemafor a autora songů (songová liturgie, slovo o životě a tvorběL. Svobody, poslech křesťanských songů aj.)

Bible pro dnešek

30.05.2018 18:00
30. 5. v 18 hod., Bible pro dnešek (Zbitý pastýř), Křesťanské kulturnícentrum, vede farář Z. Kovalčík

Songová liturgie

03.06.2018 11:00
 3. 6. v 11 hod., songová liturgie (bohoslužba v 8 hod. se nekoná)

Cyril a Metoděj, Mistr Jan Hus

05.07.2018 18:00
5. 7. v 18 hod., bohoslužba k připomenutí svátků Cyrila a Metoděje aMistra Jana Husa (malý sál)

Bohoslužby v Betlémské kapli

06.07.2018 15:00
6. 7. v 15 hod., přímý přenos (ČT2) bohoslužby z Betlémské kaple sezpěvem Komorního sdružení pro duchovní hudbu Ostrava zavarhanního doprovodu faráře Z. Kovalčíka

VELIKONOČNÍ 

BOHOSLUŽBY

29. 3. Zelený čtvrtek - v 17 hod. pesachová večeře

30 3. Velký pátek - v 17 hod. pobožnost, čtení pašijí

31. 3. Bílá sobota - v 19 hod. vigilie Hodu Božího

1. 4. Hod Boží velikonoční - v 8 hod.