Po prázdninovém odpočinku zahájil br. farář biblické hodiny uspořádáním biblické večeře.