Děkovnou bohoslužbu vedli (zleva): vikář Lubomír Pliska, patriarcha Tomáš Butta, biskup Petr Šandera a farářka Iva Pospíšilová.