Odpolední program pokračoval ve sboru J. A. Komenského v Bzenci přednáškou PhDr. Václava Štěpánka "Přinesli nám..."