Diecézní den s poutí byl zakončen koncertem Komorního sdružení pro duchovní hudbu z Ostravy pod vedením Pavly Dědičové a Zdeňka Kovalčíka.