Sólo soprán - Zuzana Fišerová. Za varhanami Marta Wierzgoń, noty obrací sestra Radana Váňová.