Přednášku Jiřího Plháka s názvem "Dřevěné kostellíky - perly Pokarpatské Rusi" uvedl b. farář Kovalčík.

Přednášku Jiřího Plháka s názvem "Dřevěné kostellíky - perly Pokarpatské Rusi" uvedl b. farář Kovalčík.