Setkání zahájila krátkou pobožností jáhenka Radana Váňová, zamýšlela se nad heslem roku „Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“ (Ř 12,21)