Slavnostní koncert - sólo na housle MgA. Roman Herodes, na klavír MgA. Lukáš Michel

Slavnostní koncert - sólo na housle MgA. Roman Herodes, na klavír MgA. Lukáš Michel