Byl čas i na výlet, účastníci si vyzkoušeli zpěv v hradní kapli na Buchlově.