Slavnostní varhanní koncert provedl Jiří Tymel (varhaník z Nového Města nad Metují), který je zakladatel Polyfonního sdružení a zachránce historických varhan.