Lámání nekvašeného chleba - macesu (farář CČSH Zdeněk Kovalčík, vedle sedící evangelický farář Petr Pivoňka).