Pesachová večeře se tentokrát odehrávala ve spolupráci s evangelickým sborem.