Zástupci, vyslaní na volby nového patriarchy 21.9. do Prahy: za duchovní farář Zdeněk Kovalčík a jáhenka Radana Váňová (za fotoaparátem), za diecézní radu Marcel Sladkowski a za NO Zlín Šárka Sladkowská. Dítko v kočárku bylo pouhý pozorovatel.