• Bohoslužby: 

    Ve Zlíně v neděli v 8 hodin, každou 2. a 4. neděli v malém sále, každou 3. neděli ve velkém sále evangelického kostela na Štefánikově ulici.

                   Každou 1. neděli v měsíci je alternativní songová bohoslužba v 11 hodin ve velkém sále. Je určena zvláště pro rodiny s dětmi. V jejím průběhu se děti
                   shromažďují v presbyterně k programu se zpíváním, povídáním a hrami.

                   O svátcích (Vánoce, Nový rok, Velikonoce, svátek M. Jana Husa a další).

  • Biblické hodiny - ve čtvrtek v 16.30 hodin na faře, Štefánikova 6305 (mimo prázdniny).

  • Pobožnosti v Domově pro seniory Burešov - v pátek v 10 hodin, střídavě s farářem Českobratrské církve evangelické.

  • Bohoslužby v Domě pokojného stáří Naděje - zpravidla první čtvrtek v měsíci v 10 hod., odpoledne v témže dni setkání určené seniorům "Zpívání s povídáním".

  • Návštěvy nemocných, svátostné úkony po domluvě s duchovním a potřebné přípravě.

  • Mimořádná shromáždění - shromáždění úcty a vděčnosti, koncerty, přednášky, besedy,...