Dřevěné kostelíky - perly Podkarpatské Rusi

29.04.2012 15:00

Zveme vás na přednášku Jiřího Plháka. Znalec sakrální architektury, husitský farář Jiří Plhák z Vysokého Mýta, představí na besedě s promítáním fotografií dřevěné podkarpatoruské kostely včetně těch, které byly převezeny do České republiky.

 AKCE JE PODPOROVÁNA STATUTÁRNÍM MĚSTEM ZLÍN.