Muzikál "Kazatel"

17.11.2015 16:00

Zveme na muzikál o M. Janu Husovi, který se uskuteční 17.11. v 16 hodin ve velkém sále evangelického kostela.

Auttor: Zdeněk Plech

Účinkují členové divadla Parnas Brno.