Pesachová večeře

05.04.2012 17:00

Na zelený čtvrtek 5. 4. v 17 hodin pořádáme pesachovou večeři v klubovně na evangelické faře (za kostelem).