Přednáška Martina Jindry

14.11.2012 17:00

Zveme na přednášku archiváře pražské diecéze CČSH Martina Jindry o Františku Bílkovi, která se uskuteční 14.11. v 17 hodin v hudebním sále Krajské knihovny ve Zlíně. Přiblíží život mystika a významného křesťanského umělce secese a symbolismu Františka Bílka (1872–1941), který je s Církví československou (husitskou) – CČS(H) propojen již od roku jejího vzniku. Přednáška bude doprovázena i obrazovou projekcí. Spolupořádá ji NO CČSH Zlín.