Shromáždění se svátečním koncertem ve čtvrtek 17.11. v 17 hodin ve velkém sále evangelického kostela

17.11.2011 17:00

Slavnostní varhanní koncert provede Jiří Tymel (varhaník z Nového Města nad Metují) a písněmi jeho hru doplní zlínský farář Zdeněk Kovalčík.
Jiří Tymel je zakladatel Polyfonního sdružení a zachránce historických varhan. Zahraje skladby známých i zapomenutých autorů, jejichž je propagátorem.