Svatodušní svátky

20.05.2018 09:30

Svatodušní svátky
20. 5. v 9.30 hod., Hod Boží svatodušní, ekumenická bohoslužba
s Českobratrskou církví evangelickou a Církví bratrskou (velký sál;
bohoslužba v 8 hod. se nekoná); ve 14.30 svatodušní setkání na faře
s pobožností a tradičním smažením vaječiny


21. 5. v 18 hod., Pondělí svatodušní, bohoslužba (malý sál)