Vikariátní shromáždění ve Zlíně

14.04.2018 10:00

Vikariátní shromáždění Východomoravského vikariátu ve Zlíně
14. 4. v 10 hod. (velký sál), bohoslužby vede vikář L. Pliska a farář Z.
Kovalčík, pak v malém sále přednáška Martina Jindry - autora knihy
Sáhnout si do ran tohoto světa. Perzekuce a rezistence CČSH v letech
1938-1945, následují zprávy z NO aj.